ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน (Fix Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
  กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช  
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษาย 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ระยะที่ ๕ (พ.ศ.๒ 
  ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๑ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
  การประชุุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนการทำประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๗๕ ชั่วโมง รายวิชาเสริมสวย และตัดผมชาย (รอบที่ ๑) ณ ห้องปฏิบัติการเสร 
  วิทยากรฝึกอบรมโครงการ "ลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม"ให้กับผู้ต้องขัง ณ แดนการศึกษา เรือนจำกลางจังหว 
  รับมอบวัสดุเหลือใช้ ที่มีตำหนิ จากทางบริษัทโกบอลเฮาส์ เชียงราย 
  พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดส 
มีข้อมูลทั้งหมด  104  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>