ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดเวียงกลาง 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิช 
  นายภูวนาถ จันทราพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง พร้อมคณะครู ในโอกาสที่นำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง 
  แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 
  ประชุมทีมงานอาคารสถานที่ 
  นายชัยสิทธิ์ สง่างาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวย 
  ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การติดตามการจัดการเรียนการสอนและ 
   วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2563 
  การประเมินองค์การฯระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
มีข้อมูลทั้งหมด  178  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>