ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู 
  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู 
  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน 
  นที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโ 
  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒เวลา ๑๙.๐๐ น ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะ 
  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ค 
  วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ดำเนินการจัดคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษ 
  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุนันทา พลโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไ 
  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๙ น. ดร. อรพิน ดวงแกว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำคณะครู บุ 
  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. นางสุนันทา พลโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ 
มีข้อมูลทั้งหมด  161  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/17

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17