ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ 
  วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.คุณฑิฆัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเชียงรายแกรนด์ มอบของขวัญ 
  นพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบของขวัญปีใหม่  
  วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ปฏิบัติราชการแทนขนส่งจั 
  วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป 
  วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร 
มีข้อมูลทั้งหมด  161  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>