ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร 
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อม จุดบริการนักท่องเที่ยวและประ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่ 
  วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้มอบเกียรติบัตรแก่ท 
  วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจการนั 
  วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มอบน้ำมันเครื่องเพื่อใช้ในการปฏ 
  วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพิพัฒน์  
  วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพิพัฒน์  
  วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจการนั 
  วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางภีรณิชย์ เตชะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพ 
มีข้อมูลทั้งหมด  161  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>