ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ สุวรรณโณ หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วย นางสาวสกาว  
  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิกานต์ คำแก้วเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักเ 
  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิกานต์ คำแก้วเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักเ 
  ขอแสดงความยินดี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทักษะวิชาชีพงานปูนระดับปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงร 
  ขอแสดงความยินดี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทีมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์ดีเซลระดับปวส. ได 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด 
  ขอแสดงความยินดี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายนำนักเรียน นักศึ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรีย 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางภีรณิชย์ เตชะ หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
มีข้อมูลทั้งหมด  161  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>