ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  
  เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจก 
  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรา 
  เย็นวันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำ 
  วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยนายพิพัฒน์ นวลนิ 
  วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ นางสาวศศิกานต 
  วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อม 
  นจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว ดำเนินการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับนักเร 
  วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับ 
  วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะ นำของขวัญ ไ 
มีข้อมูลทั้งหมด  161  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>