ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนางศรีสุภาพ วรรณแก้วหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์ และนางทศพร คงประพันธ 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ คำมีสว่าง หัวหน้าครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิส 
  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู 
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วม 
  "กรีนวิง เพื่อสังคม" วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยา 
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู 
  วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. ตัวแทนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
  วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้กา 
  วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด 
  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดบูธนิทรรศการง 
มีข้อมูลทั้งหมด  161  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>