ประเภท : งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศฯ ครุภัณฑ์ ปี 64 
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2) 
  ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 
มีข้อมูลทั้งหมด  4  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1