ประเภท : ประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ 
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเข้าร่วมประเมินผลผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ภาค ภาคเหนือ กลุ 
  แสดงความยินดีกับนายรชต ดิลกรัชตสกุล ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง 
   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแ 
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2