ประเภท : ประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ภาคเรียนที่ 1/2564   
  ประกาศกำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564 
  การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 
   เรื่อง กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (สำหรับนักเรียน) 
   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที 
   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้า 
  ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (สมัครเรี 
   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้ปฏิบ้ติตามมาตการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 20 
  การดำเนินการตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิส ๒๐๑๙ 
  รายละเอียดแนบมอบตัวลงทะเบียน2564_โควต้า 
มีข้อมูลทั้งหมด  16  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2