ประเภท : ประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน (28/11/2561) 
  เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรระยสั้น วิชาการตัดผมและเสริมสวย 
  กำหนดการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา 
  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
  <<ปิดการรับสมัคร>>รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
  <<ปิดการรับสมัคร>>นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนปี2561 
  แนวข้อสอบ สำหรับครูไฟฟ้า 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2