ประเภท : ประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัต 
  ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ หลักสูตรระยะสั้นตัดผม - เสริมสวย เปิดรับสมัครแล้วบัดนี้เป็นต้นไป 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง 
  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและใบสมัคร ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1