ประเภท : ประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา คหกรร 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน) 
  รับสมัครครูจ้างสอน (ครูคหกรรม) 
  คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน (28/11/2561) 
  เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรระยสั้น วิชาการตัดผมและเสริมสวย 
  กำหนดการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา 
  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
  <<ปิดการรับสมัคร>>รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2