ประเภท : ประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพ 
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
มีข้อมูลทั้งหมด  2  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1