ประเภท : กิจกรรมวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการบร 
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. 
  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
  วันที่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น 
มีข้อมูลทั้งหมด  22  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3