|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 483  
เข้าชมปีนี้ : 9,639  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,991  
  ลูกจ้างประจำ
นายกำจร เลิศชมภู
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(งานพิมพ์)

นายสงวน ทวีสุข
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นายถวิล เรือคำ
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นายสมศักดิ์ ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายเยาว์ สุเตนัน
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)

นายเจย กาบแก้ว
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)