|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 206  
เข้าชมปีนี้ : 2,548  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,666  
  แผนกช่างยานยนต์
นายกันชะดาร  วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายศราวุธ ชูศรีโฉม
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายสว่าง ทองชื่น
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายมังกร ชัยรัตน์
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายณัฐกฤต ต๊ะพรมมา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายแสงทวี ปัญสมคิด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายนายเมธาวิน เครืออินตา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์