เมนูหลัก
คู่มือนักเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน,มิ.ย.2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 772  
เข้าชมปีนี้ : 10,713  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 42,654  
  แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
นายปัญญา โพธิวงค์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายนคร ภิระบรรณ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเฉลิมวิทย์ สิทธิโสด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอรรณพ  รูปดี
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง