เมนูหลัก
คู่มือนักเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน,มิ.ย.2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 697  
เข้าชมปีนี้ : 9,110  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 41,051  
  แผนกสามัญ-สัมพันธ์
นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นายพนชณรงศ์ ฟูแสง
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นางภีรณิชย์ เตชะ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นายดลวัฒน์ ไชยชมภู
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นางสาวขนิษฐา สุยาใจ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นายวิเชียรรัชฏ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์