|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือน ธ.ค 2565
งานบัญชี
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 81  
เข้าชมปีนี้ : 1,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,136  
  คณะผู้บริหาร
นายรชต ดิลกรัชตสกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

นายยุทธพงษ์ แก้วพามา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
               ฝ่ายวิชาการ

นายนพเก้า  ศิริธนะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
               ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        

นายนพเก้า  ศิริธนะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
         

นายศราวุธ ชูศรีโฉม
รักษาการตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
                         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ