|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2565
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 119  
เข้าชมปีนี้ : 5,912  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,396  
  คณะผู้บริหาร
 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

นายยุทธพงษ์ แก้วพามา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
         ฝ่ายวิชาการ

นายนพเก้า  ศิริธนะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
         ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
         ฝ่ายทรัพยากร

นายศราวุธ ชูศรีโฉม
รักษาการตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ