|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร 2563
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 334  
เข้าชมปีนี้ : 4,712  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,565  
  ข้อมูลบุคลากร 2563

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประเภท

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

ผู้บริหาร 4  
ข้าราชการครู 22  
บุคลากรทางการศึกษา 3 ช่วยราชการ 1 คน
พนักงานราชการ 1  
ลูกจ้างประจำ 5  
ครูอัตราจ้าง 18  
เจ้าหน้าที่ 9  
แม่บ้าน /  นักการภารโรง 2  
พนักงานขับรถ 2  

รวม

66

 


สรุปข้อมูล  ณ วันที่ 11 มกราคม  2564