เมนูหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน ม.ค 2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 783  
เข้าชมปีนี้ : 2,925  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,866  
  ข้อมูลครุภัณฑ์
รายการพักสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์)  ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ รายการ จำนวน ราคา/ต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
           
  ครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561        
1 เครื่องทดสอบลูกปูนแบบดิจิตอล 1  เครื่อง 220,000 220,000 ก่อสร้าง
2 กล้องวัดมุมแบบอิเล้กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา 1 เครื่อง 110,000 110,000 ก่อสร้าง
  บริษัทซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด   วันที่  10  เมย. 2561        
           
  ครุภัณฑ์ เงินรายได้สถานศึกษา 2561 (บก.ศ.)        
1 กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล Nikon D5600 AF DS  (20 ธค. 60) 1 เครื่อง 30,900 30,900 ประชาสัมพันธ์
2 เครื่องมือวัด HD สัญญาณดิจิตอล TV DVB-T/T2  (20 ธค. 60) 1 เครื่อง 19,000 19,000 อิเล็กฯ
3 เลื่อยญี่ปุ่น 19 ตัว/ชุด  (9  กพ. 61) 1 ชุด 5,700 5,700 ก่อสร้าง
4 พัดลมสามขา 20 นิ้ว (9 กพ. 61) 2 ตัว 2,250 4,500 ก่อสร้าง
5 แคลมป์จับไม้ชนิดมือกด 12 นิ้ว (9 กพ. 61) 3 อัน 720 2,160 ก่อสร้าง
6 แคลมป์จับไม้ชนิดมือกด 24 นิ้ว (9 กพ. 61) 4 อัน 835 3,340 ก่อสร้าง
7 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X31  (13 กพ. 61) 1 เครื่อง 18,900 18,900 คอมพิวเตอร์
8 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Acer  รุ่น P5207B  (13 กพ. 61) 1 เครื่อง 18,900 18,900 งานสื่อฯ
9 ชุด PLC Misubishi รุ่น FX5U 16In/16Out (22 กพ. 61) 1 เครื่อง 18,500 18,500 ช่างไฟฟ้า
10 เก้าอี้พลาสติกไททัน เกรดA (20 มิย. 61) 20 ตัว 155 3,100 แผนกอาหารฯ
11 โต๊ะรับประทานอาหาร+เก้าอี้บุนวม (20 มิย. 61) 1 ชุด 9,000 9,000 งานอาคารฯ
12 โต๊ะรับประทานอาหาร+เก้าอี้บุนวม (20 มิย. 61) 1 ชุด 14,000 14,000 งานอาคารฯ
13 เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อก+กรองน้ำ (21 มิย. 61) โรงอาหาร 1  เครื่อง 19,000 19,000 งานอาคารฯ
14 เครื่องรับโทรทัศน์ Smart TV ยี่ห้อ PLC 55 นิ้ว (22 มิย. 61) 1 เครื่อง 14,990 14,990 แผนกอาหารฯ