เมนูหลัก
คู่มือนักเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน,มิ.ย.2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 695  
เข้าชมปีนี้ : 9,108  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 41,049  
  ข้อมูลครุภัณฑ์

รายการพักสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์)  ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ชุดเครื่องมือบริการช่วงล่างรถยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบด้านช่างยนต์ 1 ชุด 900,000 900,000  
ครุภัณฑ์ เงินรายได้สถานศึกษา 2565 (บก.ศ.)
1 เครื่องยนต์เล็กดีเซล รุ่น YANMAR TF 120 NL 1 เครื่อง 43,000 43,000 แผนกวิชาช่างยนต์
2 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED WALL) 1 จอ 499,900 499,900 ห้องประชุมกันเกรา