|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 352  
เข้าชมปีนี้ : 7,132  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,616  
  แสดงความยินดีกับนายรชต ดิลกรัชตสกุล ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่  27-07-2565
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมชาย เจนพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร, นายมนูญ ใยบัวเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเชียงราย และคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว