|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 115  
เข้าชมปีนี้ : 5,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,373  
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพ
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่  24-05-2562
    ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เรื่อง    ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
        ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
               ตามที่  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และได้ทำการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและ สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 22  พฤษภาคม 2562   ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  นั้น
                   บัดนี้ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว