|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร 2563
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 333  
เข้าชมปีนี้ : 4,711  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,564  
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิช
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  17-02-2564
วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วย นายสว่าง ทองชื่น และนายกันชะดาร วงศ์แก้ว ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว