|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 830  
เข้าชมปีนี้ : 7,172  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,838  
  โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  26-08-2563
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมือและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่มสถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ หจก.ไฟน์ อาติเทค ดีเวลอปเม้นท์, หจก.ฐิติพันธ์ ธุรกิจ, อู่อาโพะ, โรงกลึงบุญน้าวการช่าง, บริษัทมิตซูพันล้าน จำกัด, บริษัทอีซูซุเชียงราย 2002 จำกัด, และโรงกลึงจุงศักดิ์บริการ กลุ่มโรงเรียนร่วมทวิศึกษาจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม, โรงเรียนพานพิเศษพิทยา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย และโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กลุ่มโรงเรียนแกนมัธยมศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวดอย, โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, โรงเรียนสันกลางวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ, โรงเรียนป่าแดงวิทยา และโรงเรียนบ้านป่าบง
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย, นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และนายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้มากล่าวต้อนรับผู้แทนสถานประกอบการและผู้แทนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว