|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 448  
เข้าชมปีนี้ : 2,901  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,567  
  วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้า
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  04-06-2563

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายนรินทร์ เจียตระกูล หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นายกันชะดาร วงศ์แก้ว หัวหน้าโครงการพิเศษ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจข้อมูลโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนคหกรรม โรงเรียนบ้านเทอดไทยภายใต้โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว