|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 762  
เข้าชมปีนี้ : 4,011  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,677  
  วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  12-02-2563

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมโครงการ "กีฬาสีขาว" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยความสนุกสนานและเล่นกีฬา ด้วยความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว