|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 758  
เข้าชมปีนี้ : 4,007  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,673  
  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรา
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  12-02-2563
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบเกียรติบัตรโครงงาน "พัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางดอกไม้จากโฟมผสมแกลบ" ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานดังกล่าวประกอบด้วย นายพนชณรงศ์ ฟูแสง ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ,นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ,นายวิเชียรรัชฏ์ ลมวิชัย ครูแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ,นางสาวจิรายุ ภิรมยาภรณ์ นักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปวช.๑ ,นางสาวนัยนา วรรณะชัย และนายธีราวุธ อาจอ นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ชั้นปวช.๑ ในการนี้ นายธีรพงษ์ พรมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยนายปัญญา โพธิวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและนายเฉลิมวิทย์ สิทธิโสด ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว