|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 758  
เข้าชมปีนี้ : 4,007  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,673  
  เย็นวันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำ
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  12-02-2563

เย็นวันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายพร้อมด้วยนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ,นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ,นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว หัวหน้างานแนะแนว,นางภีรณิชย์ เตชะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์,นายพงษ์สวัสดิ์ รักษ์เจริญ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์,นายจิรพงศ์ น้อยสปุ๋ง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ,นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนว และนักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี ๒๕๖๓ ในการจัดแสดงนิทรรศการการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการสอนวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพ ในรายวิชาแคร็กเกอร์ไอซ์ซิ่งวาเลนไทน์ และวิชาขนมไทยผกากรอง ณ บูธของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว