|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 228  
เข้าชมปีนี้ : 8,662  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,786  
  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำท่าน ดร.อรพิน ด
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  02-12-2562
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำท่าน ดร.อรพิน ดวงแก้ว ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ในวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันธ์ ของพี่น้องวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และในโอกาสเดียวกัน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำโดย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการฯ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ในการนี้ ท่านดร.อรพิน ดวงแก้วพร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว