|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือน ธ.ค 2565
งานบัญชี
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 81  
เข้าชมปีนี้ : 1,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,136  
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะกรรมการ อวท.ปี ๖๔ และปี ๖๕ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเ
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  02-11-2565
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวจินดา ใจเจน หัวหน้างานกิจกรรม,คณะครูที่ปรึกษา อวท.ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะกรรมการ อวท.ปี ๖๔ และปี ๖๕ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑)นายสิทธิพร คลังแสง ประธานกรรมการ ๒)นายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองประธานกรรมการ ๓)นายภาคิน พรหมราช กรรมการ ๔)นายลิขิต ขัดแก้ว กรรมการ ๕)นางสาวขนิษฐา เบ็ญชา กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ เพื่อประเมินองค์การฯระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ณ ห้องประชุม อวท. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว