|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 651  
เข้าชมปีนี้ : 8,105  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,229  
  อบรมให้ความรู้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์และการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  15-07-2562

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่งเฮงเชียงราย เข้ามาอบรมให้ความรู้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์และการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน สาขางานยานยนต์โดยได้มอบเครื่องยนต์เล็กจำนวน ๑ เครื่อง เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป และส่งเสริมสนับสนุน นโยบายภาครัฐในการลดอุบัติเหตุ ณ ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว