|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 35  
เข้าชมเดือนนี้ : 760  
เข้าชมปีนี้ : 4,009  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,675  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีทานหาแม่ฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือ 
 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรานักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอ 
 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
 โครงการจิตอาสาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส และติดตั้งไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใ 
 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ และระดับประกาศ 
 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น ครูแผนกสาขางานไฟฟ้ากำลังและคณะ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำนักศึกษ 
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 
 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานหัตถกรรม 
 อบรมให้ความรู้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์และการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน 
 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔ "อาชีวะ ภาคเหนือเกมส์ @ น่าน" ณ สนามกีฬาองค์ 
 กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
 ดร.ปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการที่ ๘, ๑๕, ๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหน่วยวิท 
 โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนสายปฏิบัติ 
 กิจกรรมเดินรณรงค์ วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ภาคเหนือ 
 โครงการต่อต้านยาเสพติดโลก และโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 โครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการบร 
 วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมม 
มีข้อมูลทั้งหมด  144  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/8

1 2 3 4 5 6 7 8