|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 35  
เข้าชมเดือนนี้ : 760  
เข้าชมปีนี้ : 4,009  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,675  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. นางสุนันทา พลโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ 
 พิธีเปิดโครงการ ๑๐๑ อาชีพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชีย 
 วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัต 
 วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๐๐ น ตัวแทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์(เชียงราย) ได้มอบหนังสื 
 พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา 
 พิธี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา 
 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
 กิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์​ก่อนวัยอันควร​ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงรา 
 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น ตัวแทน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมพิธ 
 วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ 
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพ้ชียงราย 
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบวุฒิบัตรและให้โ 
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำ ๒๕๖๒ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู 
 พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมพิธีลงนามถวา 
 การอบรม "ระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ" สำหรับสถานศึกษาในโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ ให้ 
 โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๓/๖๒ ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลและช่วย 
 ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเป็นตัวแทนร่วมกับมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและบริ 
 นที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้การต้ 
 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นปร 
 กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศั 
มีข้อมูลทั้งหมด  144  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/8

1 2 3 4 5 6 7 8