|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 758  
เข้าชมปีนี้ : 4,007  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,673  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนางศรีสุภาพ วรรณแก้วหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์ และนางทศพร คงประพันธ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ คำมีสว่าง หัวหน้าครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิส 
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู 
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วม 
 "กรีนวิง เพื่อสังคม" วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยา 
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู 
 วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. ตัวแทนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
 วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้กา 
 วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด 
 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดบูธนิทรรศการง 
 เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคน ๒๕๖๒ นำโดยนางสาวศศิกานต์ คำแก้ว และคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ออกแนะแนวการศ 
 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำท่าน ดร.อรพิน ด 
 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ 
 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพเชียง 
 ประมวลภาพกิจกรรม"สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวั 
 ประมวลภาพการประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการ 
 ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และคณะครูอาจารย์ วิทยา 
 ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่าน ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพเชียงราย พร้อมด้วย นายธีรพ 
  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด “สุดย 
มีข้อมูลทั้งหมด  144  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/8

1 2 3 4 5 6 7 8