|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 761  
เข้าชมปีนี้ : 4,010  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,676  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ 
 วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.คุณฑิฆัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเชียงรายแกรนด์ มอบของขวัญ 
 นพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบของขวัญปีใหม่  
 วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ปฏิบัติราชการแทนขนส่งจั 
 วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป 
 วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร 
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อม จุดบริการนักท่องเที่ยวและประ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่ 
 วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้มอบเกียรติบัตรแก่ท 
 วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจการนั 
 วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มอบน้ำมันเครื่องเพื่อใช้ในการปฏ 
 วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพิพัฒน์  
 วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพิพัฒน์  
 วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจการนั 
 วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางภีรณิชย์ เตชะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพ 
มีข้อมูลทั้งหมด  144  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/8

1 2 3 4 5 6 7 8