|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 391  
เข้าชมปีนี้ : 7,114  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,238  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย    
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เปิดภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒ 
 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 
 ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยก 
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู 
 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู 
 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน 
 นที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโ 
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒เวลา ๑๙.๐๐ น ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะ 
 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ค 
 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ดำเนินการจัดคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษ 
 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุนันทา พลโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไ 
 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๙ น. ดร. อรพิน ดวงแกว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำคณะครู บุ 
 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. นางสุนันทา พลโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ 
 วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. นางสุนันทา พลโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ 
 พิธีเปิดโครงการ ๑๐๑ อาชีพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชีย 
 วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัต 
 วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๐๐ น ตัวแทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์(เชียงราย) ได้มอบหนังสื 
 พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา 
 พิธี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา 
มีข้อมูลทั้งหมด  58  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3