|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 499  
เข้าชมปีนี้ : 8,086  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,438  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 0 ครั้ง]
     สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ส่งนางสุภัทรา พานิชเทพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รุ่น ๒ ก ๑๐/๒ เพื่อเข้ารับการพัฒนาเข้าฝึกประสบการณ์ก่อน ..... (อ่านต่อ)  
 วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 3 ครั้ง]
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน Google Classroom และ Kahoot ..... (อ่านต่อ)  
 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 0 ครั้ง]
     สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้ามาใช้สถานที่ห้องประชุมกันเกรา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ..... (อ่านต่อ)  
 ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 11 ครั้ง]
      สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ส่งนางจารุวรรณ กะวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รุ่น ๑ ก ๓/๙ เพื่อเข้ารับการพัฒนาเข้าฝึกประสบการณ์ก่ ..... (อ่านต่อ)
 เมื่อ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 14 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะ ในการต้อนรับ Mr. Ko Ko Maung Chief engineer and Training Director จากประเทศเมียนมาร์ ..... (อ่านต่อ)
 ระหว่างวันที่ ๒-๗ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 10 ครั้ง]
     นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเกษม ดอนชัย หัวหน้าแผนกช่างยนต์ นายธนิศร์ พันธุ์ประยูร หัวหน้างานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์ วิ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.  [อ่าน : 11 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมงาน..เรือจ้าง...วางพาย..สายอาชีพ @ น่าน และร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิต กับผู้เกษียนอายุราชการ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 12 ครั้ง]
     นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูอาชีวศึกษายุด ๔.๐ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 14 ครั้ง]
     ผู้เกษียนอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่๑. นางแก้วตา สุเดชมารค ครูชำนาญการพิเศษ ๒.นางจริยา สุพรรณ์ ครูชำนาญการ ๓.นายคำปัน เชื้อเมืองพาน ลูกจ้างประจำ วิ ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 58 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 54 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ..... (อ่านต่อ)
<<ปิดการรับสมัคร>>รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   [อ่าน : 118 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายการทั้งหมด