|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 448  
เข้าชมปีนี้ : 1,264  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,388  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น  [อ่าน : 15 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดอภิธรรม และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู บุคคลากรท ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕: ๑๕.๐๐ น.  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม ได้กล่าวเปิดโครงกาลเทศกาลตรุษจีน ที่หมวดวิชาภาษาจีน แผนกสามัญ - สัมพันธ์ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ เรื่องวัฒนธรรมของชาวจีนในเทศกาลตรุ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     ตัวแทนบริษัททรูมูฟ จำกัด จัดกิจกรรม ช่างทรู จุเนียร์ ให้กับ นักเรียน ระดับ ปวช.๒ ,๓ และปวส.๒ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 17 ครั้ง]
     นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานปัจฉิมนักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น  [อ่าน : 18 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมืออและเจ้าหน้าท ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ FOC : Framwork of Co- operation ร่วมกับ Dual Tech and Community Education Co ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     นายชูเกียรติ สายปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน" ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชีพPLC ระบบ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 18 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมเดินทางไกลค่ายพักแรม และประกอบพิธีประดับแถบสี ประจำปีก ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม kick off เพื่อมเริ่มต้นการดำเนินการตามแผน ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  [อ่าน : 68 ครั้ง]
       คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน (28/11/2561)  [อ่าน : 121 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน (28/11/2561) ..... (อ่านต่อ)
เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรระยสั้น วิชาการตัดผมและเสริมสวย  [อ่าน : 163 ครั้ง]
       เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรระยสั้น วิชาการตัดผมและเสริมสวย ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   [อ่าน : 22 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  [อ่าน : 38 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  [อ่าน : 79 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายการทั้งหมด