|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 531  
เข้าชมปีนี้ : 531  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,655  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 3 ครั้ง]
     นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม kick off เพื่อมเริ่มต้นการดำเนินการตามแผน ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 3 ครั้ง]
     แนะแนวเชิงรุก วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ดำเนินการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ การเรียนต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม ปีที่ ๓-๖ ในจังหวัดเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 4 ครั้ง]
     คณะผู้บริหารครู วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  [อ่าน : 29 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๒ให้กับคณะครู บุลาก ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริก ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น  [อ่าน : 32 ครั้ง]
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดอบรมให้ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น  [อ่าน : 60 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  [อ่าน : 45 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูนรินทร์ เจียตระกูลและครูเกษม ดอนชัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  [อ่าน : 39 ครั้ง]
     ร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ TOEIC ให้กับคณะครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงร ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  [อ่าน : 48 ครั้ง]
       คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน (28/11/2561)  [อ่าน : 98 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าที่การเงิน (28/11/2561) ..... (อ่านต่อ)
เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรระยสั้น วิชาการตัดผมและเสริมสวย  [อ่าน : 124 ครั้ง]
       เปิดรับสมัครผู้เรียน หลักสูตรระยสั้น วิชาการตัดผมและเสริมสวย ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  [อ่าน : 13 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  [อ่าน : 50 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน : 79 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายการทั้งหมด