|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 598  
เข้าชมปีนี้ : 598  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 21,264  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อม  [อ่าน : 23 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "มัธยมศึกษาเชียงรายเก ..... (อ่านต่อ)
 นจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว ดำเนินการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับนักเร  [อ่าน : 17 ครั้ง]
     นจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว ดำเนินการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับ  [อ่าน : 19 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับมอบของขวัญจากตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชี ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ในวิทยาลัยฯ เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่ ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.คุณฑิฆัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเชียงรายแกรนด์ มอบของขวัญ  [อ่าน : 12 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.คุณฑิฆัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเชียงรายแกรนด์ มอบของขวัญแก่ผู้บริหาร โดยมีตัวแทนรับมอบ เนื่องในโอกาสส่่งท้ ..... (อ่านต่อ)
 นพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏ  [อ่าน : 15 ครั้ง]
     นพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบของขวัญปีใหม่   [อ่าน : 9 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมกับอวยพรปีใหม่ แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ..... (อ่านต่อ)
 วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ปฏิบัติราชการแทนขนส่งจั  [อ่าน : 11 ครั้ง]
     วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ปฏิบัติราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเท ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "เมืองอาหารปลอดภัย" เทศบาลนครเช ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 89 ครั้ง]
       ผู้ที่สนใจสมัครเรียนทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดด่านล่าง ..... (อ่านต่อ)
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและใบสมัคร ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 101 ครั้ง]
       ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและใบสมัคร ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อม
นจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว ดำเนินการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับนักเร
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับ
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ปฎิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะ นำของขวัญ ไ
ดูรายการทั้งหมด