|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือน ธ.ค 2565
งานบัญชี
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 79  
เข้าชมปีนี้ : 1,193  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,134  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 มอบทุนการศึกษา พระราชทาน"นวฤกษ์"  [อ่าน : 29 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา พระราชทาน"นวฤกษ์" จำนวน ๒ ทุ ..... (อ่านต่อ)
 เตรียมความพร้อม ในการสอบ V-net   [อ่าน : 32 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่าย ..... (อ่านต่อ)
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  [อ่าน : 30 ครั้ง]
     ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประกวด/ประเมินสิ่งป ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่ ปีพุทธศักรา ๒๕๖๖  [อ่าน : 30 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ..... (อ่านต่อ)
 เตรียมความพร้อมการทดสอบ V-net  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมโครงการผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้ "กันเกรา"  [อ่าน : 22 ครั้ง]
     เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นางฐะปะนีย์ ดีแป้น หน.งานศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมท ..... (อ่านต่อ)
 ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     วันพฤสหับดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาช ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมโครงการ"ชาวเชียงรายร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ "  [อ่าน : 23 ครั้ง]
     วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมโครงการ"ชาวเชียงรายร่วมใจ สวมหมว ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมโครงการสวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%  [อ่าน : 29 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมร ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556  [อ่าน : 168 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน  [อ่าน : 322 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา   [อ่าน : 172 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช., ปวส. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  [อ่าน : 58 ครั้ง]
       วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติ การ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาก ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจาร์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [อ่าน : 152 ครั้ง]
       ประชาพิจาร์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะกรรมการ อวท.ปี ๖๔ และปี ๖๕ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภายใต้ "โครงการกีฬาสีขาว" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามก
ดูรายการทั้งหมด  
 
 allowfullscreen>-->