|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 703  
เข้าชมปีนี้ : 2,224  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,348  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะร่วมสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพสิทธนายก ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๓๐ น.  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ โดยมี ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยก ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  [อ่าน : 4 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นตัวแทนศูนยประสานงานมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ มอบทุนการศึกษาให้นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง นักศึกษาปวส.๑ สา ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  [อ่าน : 23 ครั้ง]
     นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงรายเข้ามาให้ความรู้เรื่องหน ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  [อ่าน : 37 ครั้ง]
     งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน" โครงการกีฬาสีขาว" ประจำปี ๒๕๖๑ " เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความรัก ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  [อ่าน : 29 ครั้ง]
     คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก ได้สรุปและข้อเสนอแนะ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้กับผู้บริหารและคณะครูของหน่วยวิทยาลัยการอาชีพเชียงร ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  [อ่าน : 182 ครั้ง]
     ทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมงานนิทรรศทางวิชาการ"วิถีแห่งปัญญา สู่การศึกษา ศตวรรษที่ ๒๑" ประจำปี ๒๕๖๐ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น  [อ่าน : 48 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดอภิธรรม และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตัวแทนคณะครู บุคคลากรท ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕: ๑๕.๐๐ น.  [อ่าน : 51 ครั้ง]
     นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม ได้กล่าวเปิดโครงกาลเทศกาลตรุษจีน ที่หมวดวิชาภาษาจีน แผนกสามัญ - สัมพันธ์ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ เรื่องวัฒนธรรมของชาวจีนในเทศกาลตรุ ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา คหกรร  [อ่าน : 39 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน)  [อ่าน : 16 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน) ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครครูจ้างสอน (ครูคหกรรม)  [อ่าน : 53 ครั้ง]
       รับสมัครครูจ้างสอน (ครูคหกรรม) ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  [อ่าน : 12 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  [อ่าน : 75 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  [อ่าน : 116 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายการทั้งหมด