|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2564
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร 2563
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 760  
เข้าชมปีนี้ : 6,318  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,171  

   ประชาสัมพันธ์
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2564  [อ่าน : 77 ครั้ง]
       ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564  [อ่าน : 65 ครั้ง]
       ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออนไลน์ ช่วงเวลา 17 - 21 พ.ค. 2564  [อ่าน : 81 ครั้ง]
       เชิญชวน ครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครอบรมออนไลน์ช่วงเวลา 17 - 21 พ.ค. 2564 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดเวียงกลาง  [อ่าน : 277 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดเวียงกลาง บ้านเวียงกลาง หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียง ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิช  [อ่าน : 307 ครั้ง]
     วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วย นายสว่าง ทองชื่น และนายกันชะดาร ..... (อ่านต่อ)
 นายภูวนาถ จันทราพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง พร้อมคณะครู ในโอกาสที่นำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง  [อ่าน : 296 ครั้ง]
     นายภูวนาถ จันทราพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง พร้อมคณะครู ในโอกาสที่นำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอแม่สาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถ ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมทีมงานอาคารสถานที่  [อ่าน : 337 ครั้ง]
     วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยสิทธิ์ สง่างาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน ประชุมทีมงานอาคารสถานที่ ในการนี้ นายยุท ..... (อ่านต่อ)
 นายชัยสิทธิ์ สง่างาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวย  [อ่าน : 344 ครั้ง]
     นายชัยสิทธิ์ สง่างาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ..... (อ่านต่อ)
 ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  [อ่าน : 349 ครั้ง]
     ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ..... (อ่านต่อ)
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การติดตามการจัดการเรียนการสอนและ  [อ่าน : 396 ครั้ง]
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การติดตามการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันสถาณการณ์ การแพร่ระบ ..... (อ่านต่อ)
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2563  [อ่าน : 360 ครั้ง]
      วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2563 ..... (อ่านต่อ)
 การประเมินองค์การฯระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   [อ่าน : 421 ครั้ง]
     การประเมินองค์การฯระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกาศฯ ครุภัณฑ์ ปี 64  [อ่าน : 265 ครั้ง]
       ประกาศฯ ครุภัณฑ์ ปี 64 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน : 364 ครั้ง]
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2)  [อ่าน : 368 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดเวียงกลาง
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิช
นายภูวนาถ จันทราพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง พร้อมคณะครู ในโอกาสที่นำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง
ดูรายการทั้งหมด