|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 205  
เข้าชมปีนี้ : 2,588  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,254  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้รับเ  [อ่าน : 36 ครั้ง]
     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ..... (อ่านต่อ)
 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงท  [อ่าน : 41 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับกลุ่ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออ  [อ่าน : 44 ครั้ง]
     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการตัดผมฟรีให้กับชุมชนบ้า ..... (อ่านต่อ)
 วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ฝ่ายวิชาการ เป  [อ่าน : 44 ครั้ง]
     วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาแ ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าร่  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าร่วมงานทำบุญประจำปีและพิธีเปิดร้านค้าศูนย์บ่มเพาะวิท ..... (อ่านต่อ)
 นางปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนายกันชะดาร วงศ์แก้ว ครูแผนกวิชาช่างย  [อ่าน : 42 ครั้ง]
     นางปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนายกันชะดาร วงศ์แก้ว ครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Isuzu Skill Contest 2019 ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูประจำแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนก  [อ่าน : 39 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูประจำแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการตัดผ ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบวัสดุและอ  [อ่าน : 44 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอาชีพให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชาย ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  [อ่าน : 30 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมโครงการ "กีฬา ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง  [อ่าน : 18 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง ..... (อ่านต่อ)
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 242 ครั้ง]
       ผู้ที่สนใจสมัครเรียนทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดด่านล่าง ..... (อ่านต่อ)
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและใบสมัคร ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 236 ครั้ง]
       ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและใบสมัคร ระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล  [อ่าน : 15 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียน  [อ่าน : 24 ครั้ง]
       ประกาศปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารเรียน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ+เอกสาร ชย.  [อ่าน : 27 ครั้ง]
       ประกาศ+เอกสาร ชย. ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้รับเ
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงท
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออ
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกันชะดาร วงศ์แก้ว ครูประจำแผนกสาขาวิชาช่างยนต์พร้อมด้วย นายธวัชชัย ดวง
ดูรายการทั้งหมด