|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 205  
เข้าชมปีนี้ : 2,547  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,665  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับบริษั  [อ่าน : 24 ครั้ง]
     การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด ..... (อ่านต่อ)
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศใ  [อ่าน : 118 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค ..... (อ่านต่อ)
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมกิจกรรมโครงการ "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสวันคล้ายวันพระ  [อ่าน : 133 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมกิจกรรมโครงการ วันรักต้นไม้แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดกิจกรรม "วันธงชาติไทย" ประจำปี ๒๕๖๔  [อ่าน : 111 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดกิจกรรม "วันธงชาติไทย" ประจำปี ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ณ ร้านสิริชัยและไ  [อ่าน : 105 ครั้ง]
     ทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ณ ร้านสิริชัยและไฟฟ้า เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 ดร.ปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการที่ ๘, ๑๕, ๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหน่วยวิท  [อ่าน : 163 ครั้ง]
     ดร.ปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการที่ ๘, ๑๕, ๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหน่วยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนสายปฏิบัติ  [อ่าน : 144 ครั้ง]
     โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนสายปฏิบัติ ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมเดินรณรงค์ วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  [อ่าน : 138 ครั้ง]
     กิจกรรมเดินรณรงค์ วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพ  [อ่าน : 255 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยกาประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ รอ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 157 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศใ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดกิจกรรมโครงการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึก
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมกิจกรรมโครงการ "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสวันคล้ายวันพระ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดกิจกรรม "วันธงชาติไทย" ประจำปี ๒๕๖๔
ดูรายการทั้งหมด