|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 115  
เข้าชมปีนี้ : 5,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,373  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 พิธีทานหาแม่ฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือ  [อ่าน : 19 ครั้ง]
     พิธีทานหาแม่ฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรานักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอ  [อ่าน : 13 ครั้ง]
     วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรานักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกร ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  [อ่าน : 11 ครั้ง]
     กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดเชียงราย ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชี ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ และระดับประกาศ  [อ่าน : 14 ครั้ง]
     การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑,๒ ภาคเรีย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น ครูแผนกสาขางานไฟฟ้ากำลังและคณะ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำนักศึกษ  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น ครูแผนกสาขางานไฟฟ้ากำลังและคณะ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำนักศึกษา ระดับ ปวส.๒ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ร่วมถวายเทียนเข้าพ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  [อ่าน : 10 ครั้ง]
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ..... (อ่านต่อ)
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานหัตถกรรม  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานหัตถกรรม ..... (อ่านต่อ)
 อบรมให้ความรู้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์และการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     อบรมให้ความรู้เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์และการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพ  [อ่าน : 135 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยกาประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ รอ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 83 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
พิธีทานหาแม่ฟ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรานักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอ
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการจิตอาสาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส และติดตั้งไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใ
ดูรายการทั้งหมด