|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 830  
เข้าชมปีนี้ : 7,172  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,838  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา  [อ่าน : 194 ครั้ง]
     โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรั  [อ่าน : 318 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรับชมการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ..... (อ่านต่อ)
 นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวาย  [อ่าน : 290 ครั้ง]
     นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระน ..... (อ่านต่อ)
 วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้า  [อ่าน : 233 ครั้ง]
     วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชีย ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให้เกียรติเป็นปร  [อ่าน : 262 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ G S ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายรับมอบอุปกรณ์เครื่อ  [อ่าน : 284 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากอาจารย์ซิมมี่ อุปรา อาจารย์คณะมุนษย์ศา ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้รับเ  [อ่าน : 252 ครั้ง]
     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ..... (อ่านต่อ)
 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงท  [อ่าน : 216 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับกลุ่ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออ  [อ่าน : 262 ครั้ง]
     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการตัดผมฟรีให้กับชุมชนบ้า ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดแนบมอบตัวลงทะเบียน2564_โควต้า  [อ่าน : 29 ครั้ง]
       รายละเอียดแนบมอบตัวลงทะเบียน2564_โควต้า ..... (อ่านต่อ)
ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่1_2563  [อ่าน : 49 ครั้ง]
       ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่1_2563 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัคร นักเรียนระบบให้สิทธิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 73 ครั้ง]
       วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบให้สิทธิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกาศฯ ครุภัณฑ์ ปี 64  [อ่าน : 6 ครั้ง]
       ประกาศฯ ครุภัณฑ์ ปี 64 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน : 140 ครั้ง]
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2)  [อ่าน : 145 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรั
นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวาย
ดูรายการทั้งหมด