|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 228  
เข้าชมปีนี้ : 8,662  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,786  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำท่าน ดร.อรพิน ด  [อ่าน : 23 ครั้ง]
     วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำท่าน ดร.อรพิน ดวงแก้ว ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ในวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาส ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพเชียง  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำนักเรียน ออกฝึกประสบการณ์ ให้บริการประชาชน ณ ..... (อ่านต่อ)
 ประมวลภาพการประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการ  [อ่าน : 15 ครั้ง]
     ประมวลภาพการประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ..... (อ่านต่อ)
 ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  [อ่าน : 14 ครั้ง]
     ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และคณะครูอาจารย์ วิทยา  [อ่าน : 13 ครั้ง]
     ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และคณะครูอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน ..... (อ่านต่อ)
 ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่าน ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพเชียงราย พร้อมด้วย นายธีรพ  [อ่าน : 15 ครั้ง]
     ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่าน ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพเชียงราย พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ พรหมเนตร เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระ ..... (อ่านต่อ)
  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด “สุดย  [อ่าน : 13 ครั้ง]
      การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และกา ..... (อ่านต่อ)
 นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายศราวุธ ชูศรีโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายศราวุธ ชูศรีโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาช ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำท่าน ดร.อรพิน ด
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้จัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพเชียง
ประมวลภาพกิจกรรม"สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวั
ดูรายการทั้งหมด