|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 391  
เข้าชมปีนี้ : 7,114  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,238  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย   [อ่าน : 6 ครั้ง]
     วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม ..... (อ่านต่อ)  
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เปิดภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เปิดภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  [อ่าน : 32 ครั้ง]
     วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกและร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์เนื่องใน ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู  [อ่าน : 57 ครั้ง]
     วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชี ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู  [อ่าน : 50 ครั้ง]
     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชี ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน  [อ่าน : 725 ครั้ง]
     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธาน ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ ..... (อ่านต่อ)
 นที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโ  [อ่าน : 39 ครั้ง]
     นที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒เวลา ๑๙.๐๐ น ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะ  [อ่าน : 41 ครั้ง]
     วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒เวลา ๑๙.๐๐ น ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ค  [อ่าน : 35 ครั้ง]
     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับการจัดก ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา  [อ่าน : 39 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เปิดภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยก
ดูรายการทั้งหมด