|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร 2563
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 35  
เข้าชมเดือนนี้ : 751  
เข้าชมปีนี้ : 751  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 29,604  

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้า  [อ่าน : 21 ครั้ง]
        ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และยามรักษาการณ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (สมัครเรี  [อ่าน : 92 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (สมัครเรียนออนไลน์) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้ปฏิบ้ติตามมาตการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 20  [อ่าน : 64 ครั้ง]
        ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้ปฏิบ้ตามมาตการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมวิทยาลัย
 นายชัยสิทธิ์ สง่างาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวย  [อ่าน : 5 ครั้ง]
     นายชัยสิทธิ์ สง่างาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ..... (อ่านต่อ)  
 ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  [อ่าน : 49 ครั้ง]
     ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ..... (อ่านต่อ)
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การติดตามการจัดการเรียนการสอนและ  [อ่าน : 68 ครั้ง]
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การติดตามการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันสถาณการณ์ การแพร่ระบ ..... (อ่านต่อ)
 การประเมินองค์การฯระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   [อ่าน : 103 ครั้ง]
     การประเมินองค์การฯระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา  [อ่าน : 274 ครั้ง]
     โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรั  [อ่าน : 402 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรับชมการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ..... (อ่านต่อ)
 นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวาย  [อ่าน : 350 ครั้ง]
     นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระน ..... (อ่านต่อ)
 นอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิม  [อ่าน : 290 ครั้ง]
     นอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร ..... (อ่านต่อ)
 วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้า  [อ่าน : 307 ครั้ง]
     วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชีย ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกาศฯ ครุภัณฑ์ ปี 64  [อ่าน : 57 ครั้ง]
       ประกาศฯ ครุภัณฑ์ ปี 64 ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน : 178 ครั้ง]
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2)  [อ่าน : 183 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
นายชัยสิทธิ์ สง่างาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวย
ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (สมัครเรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การติดตามการจัดการเรียนการสอนและ
ดูรายการทั้งหมด