|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน กันยายน 2563
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,201  
เข้าชมปีนี้ : 6,207  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,873  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา  [อ่าน : 151 ครั้ง]
     โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรั  [อ่าน : 287 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรับชมการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ..... (อ่านต่อ)
 นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวาย  [อ่าน : 252 ครั้ง]
     นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระน ..... (อ่านต่อ)
 วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้า  [อ่าน : 206 ครั้ง]
     วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชีย ..... (อ่านต่อ)
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให้เกียรติเป็นปร  [อ่าน : 233 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ G S ..... (อ่านต่อ)
 วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายรับมอบอุปกรณ์เครื่อ  [อ่าน : 253 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากอาจารย์ซิมมี่ อุปรา อาจารย์คณะมุนษย์ศา ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้รับเ  [อ่าน : 222 ครั้ง]
     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ..... (อ่านต่อ)
 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงท  [อ่าน : 196 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับกลุ่ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออ  [อ่าน : 236 ครั้ง]
     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาช่างเสริมสวย นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเสริมสวยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการตัดผมฟรีให้กับชุมชนบ้า ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่1_2563  [อ่าน : 9 ครั้ง]
       ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่1_2563 ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศรับสมัคร นักเรียนระบบให้สิทธิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 28 ครั้ง]
       วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบให้สิทธิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัต  [อ่าน : 296 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [อ่าน : 124 ครั้ง]
        ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2)  [อ่าน : 131 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63  [อ่าน : 175 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ ปี 63 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตราฐานศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๑ อัต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรั
นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมลงนามถวาย
ดูรายการทั้งหมด