|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือน กันยายน 2565
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 149  
เข้าชมปีนี้ : 9,233  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 28,717  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภายใต้ "โครงการกีฬาสีขาว" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามก  [อ่าน : 134 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภายใต้ "โครงการกีฬาสีขาว" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทา  [อ่าน : 133 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโครงการ ..... (อ่านต่อ)
 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำป  [อ่าน : 257 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นพุทธบูชา ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ณ ..... (อ่านต่อ)
 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร  [อ่าน : 391 ครั้ง]
     พิธีมอบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)
 โรงเรียนบ้านป่าแดงให้การยี่ยมชม และศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  [อ่าน : 465 ครั้ง]
     โรงเรียนบ้านป่าแดงให้การยี่ยมชม และศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 โครงการการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับสถานศึ  [อ่าน : 457 ครั้ง]
     โครงการการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)
 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตร  [อ่าน : 453 ครั้ง]
     เข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตร ..... (อ่านต่อ)
 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  [อ่าน : 411 ครั้ง]
     การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับบริษั  [อ่าน : 502 ครั้ง]
     การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเข้าร่วมประเมินผลผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ภาค ภาคเหนือ กลุ  [อ่าน : 75 ครั้ง]
       วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเข้าร่วมประเมินผลผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ภาค ภาคเหนือ กลุ่ม ๒ ..... (อ่านต่อ)
แสดงความยินดีกับนายรชต ดิลกรัชตสกุล ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  [อ่าน : 193 ครั้ง]
       แสดงความยินดีกับนายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  [อ่าน : 128 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ภายใต้ "โครงการกีฬาสีขาว" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามก
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทา
แสดงความยินดีกับนายรชต ดิลกรัชตสกุล ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำป
ดูรายการทั้งหมด  
 
 allowfullscreen>-->