|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 660  
เข้าชมปีนี้ : 6,113  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,237  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอก ..... (อ่านต่อ)
 พิธี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา  [อ่าน : 10 ครั้ง]
     พิธี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิ ..... (อ่านต่อ)
 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม  [อ่าน : 6 ครั้ง]
     พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น ตัวแทน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมพิธ  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น ตัวแทน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยพระพรชัยมงคล ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ  [อ่าน : 29 ครั้ง]
     วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพ้ชียงราย  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพ้ชียงรายได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มปริมาณผู้เร ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบวุฒิบัตรและให้โ  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งดำเนินการ ระหว่างวัน ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำ ๒๕๖๒ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู  [อ่าน : 14 ครั้ง]
     วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำ ๒๕๖๒ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ม ..... (อ่านต่อ)
 พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมพิธีลงนามถวา  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา
พิธี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
กิจกรรมอบรมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์​ก่อนวัยอันควร​ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงรา
ดูรายการทั้งหมด