|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 809  
เข้าชมปีนี้ : 4,752  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,876  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 โครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการบร  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     โครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ..... (อ่านต่อ)
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 60 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 39 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น.  [อ่าน : 18 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  [อ่าน : 35 ครั้ง]
     ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์วารุกา ครูสาขางานงานยานยนต์ และ หัวหน้างานทวีภาวี วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจก่อนออกฎิบัติฝึกประสบการณ์ตาม ..... (อ่านต่อ)
 ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  [อ่าน : 32 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเป็นตัวแทนร่วมกับมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดจัดอบรม"มาตรฐานการปฎิบัติงานบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ" ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล" ..... (อ่านต่อ)
 วันที่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น  [อ่าน : 33 ครั้ง]
      วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายโดย ดร.อรพินดวงแก้ว และขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม"ฟรี" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเ ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพ  [อ่าน : 112 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยกาประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ รอ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 76 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  NewsPhoto
โครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการบร
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเรื่องประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายการทั้งหมด