ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

คณะผู้บริหาร

นางปิยะพร  พูลเพิ่ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

นายนพเก้า  ศิริธนะ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

นายยุทธพงษ์  แก้วพามา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย