วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

Chiangrai Industrial and Community Education College

" ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี "